Kontakt

fysik biologi – Stig Svensson (SSN)Skicka mail

Spanska – Samira Naimi(SNI)Skicka mail

Bild – Sara Svensson (SVN) Skicka mail

Musik – David Stadell Skicka mail

Idrott o matematik -Staffan (STG)Skicka mail

Franska – Gabriella Hyllander (GHR)Skicka mail

Biologi – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

Mentor – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

Teknik – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

Matematik – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

Mentor – Tua Stillman (TSN) Skicka mail

SO – Göran Hoffner (GHO)Skicka mail

Spanska – Samira Naimi(SNI)Skicka mail

tyska – Anette Sjöström (ASM)Skicka mail

Musik – Anna Segerfelt (AST)Skicka mail

Engelska – Julia Sommarqvist (JST) Skicka mail

Matematik, kemi och biologi – Helene Brunström (HBM) Skicka mail

Svenska -Anette Sjöström (ASM)Skicka mail

Trä och metallslöjd – Per Spång (PSG) Skicka mail

Textilslöjd – Sara Ritzén (SRN) Skicka mail

Hem- och Konsumentkunskap – Andrea Silier (ASR) Skicka mail

Kemi, Biologi, Matematik -Tereza Laxhed (TLD) Skicka mail