Kontakt

 

Mentori – Tua Stillman (TSN) Skicka mail

Mentor – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

Idrott & Musik – Fredrick Lööv Skicka mail

Franska – Gabriella Hyllander (GHR)Skicka mail

Biologi – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

Teknik – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

Matematik – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

Spanska – Annelie Hägglund (AHD)Skicka mail

Musik – David Stadell Skicka mail

SO – Göran Hoffner (GHO)Skicka mail

tyska – Anette Sjöström (ASM)Skicka mail

Musik – Anna Segerfelt (AST)Skicka mail

Engelska – Julia Mattsson (JMN) Skicka mail

Matematik, kemi och biologi – Helene Brunström (HBM) Skicka mail

Svenska -Anette Sjöström (ASM)Skicka mail

Trä och metallslöjd – Per Spång (PSG) Skicka mail

Textilslöjd – Sara Ritzén (SRN) Skicka mail